Det fria scenkonstfältet, och särskilt dansområdet, lider brist på producenter. När konstnärerna väl har råd att anlita en producent för sitt projekt finns ytterst få frilansande tillgängliga. Det krävs insatser för att producenterna ska våga satsa på att starta eget, eller gå ihop med kollegor i ett producentkontor.

I samband med mentorprogrammet NB8 återstartar SITE Producentateljén hösten 2023. Liksom i SITE Inkubator för scenkonstnärer skapas här ett stödjande kollegialt sammanhang och utökade nätverk. Målet med SITE Producentateljé är på sikt att öka antalet producenter verksamma inom fri/utominstitutionell scenkonst. 

Residensen i Producentateljén utlyses under våren 2023 och startar 1 september 2023.

Residenset omfattar under ett års tid:

  • Kontorsplats i delat kontor samt tillgång till bokningsbart mötesrum
  • Rådgivning från SITEs stab
  • Deltagande i OPM-workshop och hållbarhetsworkshop
  • Möjlighet att arrangera en programpunkt på SITE/Specific Festival.

Utlysningen till SITE Inkubator producentateljé för 2023-2024 finns här.

OPM – Organisk ProcessMetod
Som producent erbjuds du också att delta i OPM – Organisk Processmetod – en modell för utveckling av konstnärlig verksamhet. OPM är framtagen av konstnärer specifikt för konstnärlig verksamhet vilket gör att den skiljer sig från en mer allmän företagsmodell. Syftet med OPM är att konstnärer /producenter ges tillfälle och utrymme att analysera och utveckla sin övergripande verksamhet organisatoriskt och ekonomiskt, med bibehållet och förstärkt konstnärskap. Målet med OPM är att titta på den underliggande strukturen i en konstnärlig verksamhet för att frigöra resurser till skapandet. En illa fungerande struktur stjäl tid, pengar och energi från den konstnärliga processen och produktionsarbetet. OPM är en metod att titta på verksamheternas strukturer, inte att styra eller ifrågasätta konstnärernas integritet. 

RESIDENSPRODUCENTER PÅ SITE 2023-2024

Jasmin Hauck och Vilma Sohlberg.


NB8 Mentorprogram Kunskapsnav