Verksamhetschef
Emelie Johansson

Producent
Daniel Iinatti

Teknisk samordnare
Björn Eriksson

SITE styrelse 2022

Klicka på bilderna för en närmare presentation!

SITEs konstnärliga råd 2021-2022:
Ulrika Berg, SITE styrelse
John-Paul Zaccarini, professor SKH
Aries Vicentina Rebelo, konstnär
Yared Tilahun Cederlund, konstnär
Shaya Khalil, SITE alumni
Gülbeden Kulbay, SITE alumni
Emelie Johansson, SITE
Daniel Iinatti, SITE

Hyresgäster på SITE:
Anrikningsverket – Norbergfestivalen
Elin Grelsson