Verksamhetsledare
Emelie Johansson

Projektledare
Daniel Iinatti

Teknisk samordnare
Björn Eriksson

SITE styrelse 2022

Klicka på bilderna för en närmare presentation!

SITEs konstnärliga råd 2021-2022:
Ulrika Berg (SITE styrelse), John-Paul Zaccharini, (SITE styrelse), Natalia Rebelo, konstnär, Yared Tilahun Cederlund, konstnär, Shaya Khalil (SITE residenskonstnär), Gülbeden Kulbay (SITE residenskonstnär), Anne-Sofie Ericsson (SITE), Emelie Johansson (SITE).

Hyresgäster på SITE:
Amanda Norlander/WithinArt, producent och fotograf
Anrikningsverket – Norbergfestivalen
Elin Grelsson