Verksamhetsledare
Anne-Sofie Ericsson

Projektledare
Emelie Johansson

SITE styrelse 2020

Klicka på namnen för en närmare presentation!

SITEs konstnärliga råd 2020-2021:
Rådet består av fyra verksamma konstnärer och är rådgivande kring utveckling av verksamheten. Vid utlysningar och urval av konstnärer till residens beslutar rådet tillsammans med anställda på SITE.
Ulrika Berg, Rado Ištok, Paloma Madrid och Björn Säfsten.

Hyresgäster på SITE:
Amanda Norlander/WithinArt, producent och fotograf
Anrikningsverket – Norbergfestivalen
Carl Åkerlund, dramatiker och redaktör