Verksamhetschef
Emelie Johansson

Producent
Daniel Iinatti

Teknisk samordnare
Björn Eriksson

SITE styrelse 2023

Klicka på bilderna för en närmare presentation!

SITEs konstnärliga råd 2022-2023:
Shirley Harthey Ubilla, konstnär, SITE styrelse
Marvil Iglesias, konstnär, SITE styrelse
Aries Vicentina Rebelo, konstnär
Viktoria Dalborg, cirkusregissör
Shaya Khalil, SITE alumni
Gülbeden Kulbay, SITE alumni
Emelie Johansson, SITE
Daniel Iinatti, SITE

Hyresgäster på SITE:

Anrikningsverket – Norbergfestival
Johnson & Bergsmark
Amr Hamid