Verksamhetschef
Emelie Johansson

Producent
Daniel Iinatti

SITE styrelse 2023

Klicka på bilderna för en närmare presentation!

SITEs konstnärliga råd 2023-2024:
Shirley Harthey Ubilla, danskonstnär, SITE styrelse
Marvil Iglesias, danskonstnär, SITE styrelse
Elinor Tollerz Bratteby, danskonstnär, SITE alumni
Viktoria Dalborg, cirkusregissör
Emelie Johansson, SITE
Daniel Iinatti, SITE

Kontorshyresgäster på SITE:

Anrikningsverket – Norbergfestival
Grafikens Hus
Johnson & Bergsmark
Amr Hamid