Verksamhetsledare
Anne-Sofie Ericsson

Projektledare
Emelie Johansson

Teknisk samordare
Björn Ericsson

SITE styrelse 2020

Klicka på namnen för en närmare presentation!

SITEs konstnärliga råd 2020-2021:
Ulrika Berg, John- Paul Zaccarini.
Rådet består av verksamma konstnärer och är rådgivande kring utveckling av verksamheten. Vid utlysningar och urval av konstnärer till residens beslutar rådet tillsammans med anställda på SITE.

Hyresgäster på SITE:
Amanda Norlander/WithinArt, producent och fotograf
Anrikningsverket – Norbergfestivalen
Elin Grelsson