Ranjani Srinivasan

Ranjani Srinivasan är internationell affärsjurist, fotbollstränare och fd dansare. Hon deltar aktivt i frågor kring strukturell rasism, jämställdhet och mångfald i närings- och kulturlivet. Hon är särskilt intresserad av utvecklingen av scenkonst med fokus på mångfald och att skapa utrymme för alla att komma till tals.