Alle Eriksson har en gedigen bakgrund inom kulturbranschen, främst med fokus på litteratur. Hon är förläggare och arbetar aktivt med att lyfta röster, författare och berättelser som inte tillhör normen. Alle är ordförande för TRYCK, en förening för svarta kulturarbetare ur den afrikanska diasporan.

Kontakta Alle