Skrivworkshop i koreografikritik med Josefin Gladh

posted in: Aktuellt | 0

Former och metoder för kritiska skrivandepraktiker inom scenkonst

Denna workshop har för avsikt att utforska nya och experimentella former och metoder för att skriva koreografikritik. Vi tar avstamp i den stora frågan: vad är koreografikritik och vad skulle den kunna vara?

Att skriva om dans/koreografi ses ibland som en utmaning eftersom konstformen själv inte primärt använder ord. Men detta synsätt grundar sig på en begränsad förståelse av samtida koreografi, och dessutom verkar den kritiska diskursen i andra ”ordlösa” konstformer såsom bildkonst inte brottas med samma problem. Dansfältet har länge varit sökande när det gäller kritisk diskurs i offentligheten och istället traditionellt förlitat sig på teaterrecensionens modell, även om nutida dans många gånger inte fungerar enligt samma parametrar och dramaturgi som en teaterpjäs.

Med utgångspunkt i denna situation undersöker vi i workshopen koreografikritikens poetik, i syfte att nyfiket utforska hur en kritik kan utvecklas i nära relation till konstformen. En kritik som tar hänsyn till såväl dess egenart som dess diversitet. Skrivandet om koreografi behöver utvecklas och utmanas, men viktigast utökas och förstärkas. Till viss del speglar en konstforms kritiska diskurs dess situation i kulturklimatet. Genom att föra in fler röster i koreografikritiken, och fler möjliga sätt att skriva, är det långsiktiga syftet att stimulera mer skrivande inom dansområdet och därigenom få det kritiska mottagandet att växa – potentiellt med en progressiv effekt på fältet i allmänhet.

Workshopen hålls i anslutning till SITE/Specific Festival. Den består av två tillfällen á 2 timmar (kl 15:30 – 17:30 den 13 och 15 juni). Tillsammans ser deltagarna festivalens föreställningar, deltar i textmöten och utför individuella uppgifter samt eget skrivande mellan mötena. Vi samtalar utifrån givna frågeställningar som berör kritikens komponenter såsom förmedling, analys och bedömning. Vi diskuterar våra iakttagelser av nuvarande situation på scenkonstkritikens fält, samt konstkritikens funktioner och syfte. Den mer praktiskt orienterade delen av workshopen består i att genom eget skrivande avprova former och metoder för kritiska skrivpraktiker som utmanar det traditionella recensionsformatet. 

Workshopen vänder sig till verksamma skribenter och konstnärer med en skrivande praktik som omfattar andra än det egna konstnärskapet.

Begränsat antal platser, föranmälan krävs.

Föranmälan sker senast tisdag 11 juni till info@sitesweden.se.

Workshopens upplägg

Tillfälle 1, Torsdag 13 juni kl 15:30 – 17:30

  • Inför mötet läser vi 2 st. kortare texter (skickas ut innan). Texterna berör ordet kritiks etymologiska härkomst; det grekiska verbet krinein (särskilja, uppdela, separera) samt olika figurer och begrepp såsom ekfras och performativ kritik. Med dessa gemensamma förståelser med oss på vägen diskuterar vi konstkritikens potential som konstform, som intermedial transformation, samt som en praktik som förmår vara transparent med det skrivande subjektet i den kritiska texten.

Kort paus 

  • Meditation – och skrivövningar.
  • Skrivuppgift ges och gås igenom inför kommande föreställningar.

Tillfälle 2, Lördag 15 juni kl 15:30 – 17:30

  • Vi har läst varandras texter och diskuterar dem tillsammans. Vi följer upp frågeställningarna från tillfälle 1.
  • Sammanfattning och avslutning.

Josefin Gladh är uppväxt i Stockholm och utbildad dansare på Den Danske Scenekunstskole i Köpenhamn (2011). Hon har en MA i Estetik med inriktning filosofi från Södertörns högskola (2023) och arbetar på Nationalmuseum i Stockholm. Hon har arbetat med PAM och uppbyggnaden av reading edge, en samling artists´ books och publikationer inom koreografi och performance. Josefin är verksam som skribent och har publicerats i bl.a. Koreografisk Journal och Poros. Hon har varit verksam i Kritiklabbet, framför allt med innovativ danskritik i projektet Koreografikritikverkstad (2016-2019). Utifrån denna modell har hon vidareutvecklat och hållit workshops i danskritik och skrivande på Dansehallerne i Köpenhamn och för studenter på Södertörns högskola. Josefin är knuten som skribent till kritikplattformen bastard i Köpenhamn och Stockholm. 

Workshopen genomförs som en del av projektet bastard nordic med stöd av Nordisk Kulturkontakt och Nordisk Kulturfond.