Open Call: Residens med konstnärlig mentor hösten 2024

posted in: Aktuellt | 0

Residens med konstnärlig mentor hösten 2024

SITE och MARC erbjuder ett residens för en etablerad koreograf/danskonstnär baserad i Sverige som får möjlighet att utveckla sin koreografiska praktik tillsammans med en konstnärlig mentor. Residenset äger rum under 3 veckor hösten 2024. Exakta datum planeras i samråd med konstnären, mentorn, SITE och MARC.

Residenset omfattar:

Studiotid om totalt 3 veckor, varav 2 veckor på MARC i Knislinge och 1 vecka på SITE i Farsta, Stockholm.

 • Möjliga tidsperioder på MARC: vecka 45 – 48. På SITE: vecka 50.
 • Arvode om 25 000 SEK samt kostnader för resor och boende inom Sverige till konstnären.
 • Arvodet till den konstnärliga mentorn avtalas utifrån medverkan i samråd med SITE och MARC.
 • Publika aktiviteter utifrån deltagande konstnärs behov och önskemål, t.ex. processvisning, konstnärssamtal, workshop.
 • Rådgivning från SITE och MARC under residenset.
 • Marknadsföring i SITE och MARCs nätverk.

Urval görs av SITEs Konstnärliga råd och representanter från MARC och prioriterar konstnärer som:

 • Har etablerat en egen konstnärlig praktik sedan minst 3 år tillbaka och önskar arbeta i dialog med en mentor.
 • Kan formulera sitt behov av mentorskap och vad hen önskar uppnå genom att arbeta med en mentor.

Så här söker du:

Beskriv din konstnärliga bakgrund och praktik samt hur du önskar arbeta med en mentor. Beskriv önskade erfarenheter och/eller specialisering du önskar att din mentor ska ha, samt konkreta förslag på personer du kan tänka dig som mentor. Texten får vara max en (1) A4 sida. Bifoga även ditt CV.

Skicka din ansökan till apply@sitesweden.se senast 27 mars 2024.

Besked ges till sökande senast 8 maj 2024.

Vill du ha inspiration om hur du kan tänka kring konstnärligt mentorskap? Titta i MARC och SITEs publikation Mentorship Toolbox här

För frågor kring ansökan maila till info@sitesweden.se

Om MARC:

Milvus Artistic Research Center, MARC, är ett konstnärligt forskningscentrum och plattform för dialog mellan hantverk och innovation, teori och praktik samt kreativitet och kunskap genom undersökande metodik inom dans och koreografi. Organisationen etablerades 2013 som en konstnärsledd organisation baserad i Kivik, sydöstra Skåne. Studion/scenen vid MARC är avsedd som en samlingspunkt för kreativt skapande och delande av kunskap inom dans och koreografi.

www.milvusart.se


Residency with an artistic mentor autumn 2024

SITE and MARC offers a residency for an established choreographer/dance artist based in Sweden who will get the opportunity to develop their choreographic practice with an artistic mentor. The residency will take place during the autumn of 2024 with two weeks at MARC and one week at SITE. Exact dates will be planned in dialogue with the artist, the mentor, and the hosting organizations.

The residency offers you:

 • Studio time: 3 weeks in total. 2 weeks at MARC in Knislinge and 1 week at SITE in Farsta, Stockholm.
 • Possible periods at MARC: week 45 – 48. At SITE: week 50.
 • A fee of 25 000 SEK to the participating artist and costs for travels within Sweden and accommodation.
 • Fees for the participating mentor is decided in dialogue with MARC and SITE.
 • Public activities according to the participating artist’s needs, i.e., process showing, artist talk, workshop etc.
 • Guidance and marketing in SITE and MARC’s networks.

Selection is done by SITE Artistic Advisory Group and representatives of MARC and will prioritize artists who:

 • Have established an artistic practice since at least 3 years and would like to work in dialogue with a mentor.  
 • Is able to formulate their need of mentorship and what they wish to accomplish by working with a mentor.

How to apply:

Describe your artistic background and practice along with how you would like to work with a mentor. Describe the preferred experiences and/or special knowledge you wish for your mentor to have and give concrete examples of mentors you would like to work with. The text may be maximum one (1) A4 page. Please also attach your CV.

Send your application to apply@sitesweden.se by March 27 2024 the latest.

Selection will be presented latest May 8 2024.

Would you like to have inspiration on how you can think about artistic mentoring? View MARC and SITE’s Mentorship Toolbox publication here

For questions concerning this application email info@sitesweden.se