I podcasten KONST-VÄRK / ART-ACHE möter SITEs projektledare Emelie Johansson några av de konstnärer som är verksamma på Konstverket i Farsta, för att prata om konst och konstnärliga processer. Varje avsnitt är mellan 15-20 minuter där konstnärerna på SITE och KKV berättar om sitt arbete, sina stötestenar och goda strategier i den konstnärliga arbetsprocessen.