Christina Molander till minne

posted in: Aktuellt | 0
Christina Molander, foto Mats Bäcker

Med stor sorg har vi på SITE tagit emot beskedet att vår grundare och första ordförande, Christina Molander har gått bort.

Christina grundade SITE år 2008, tillsammans med Åsa Edgren och Peder Bjurman, som ett produktionshus och en mötesplats för konstnärer. Tack vare deras arbete lades grunden till ett hus för konstproduktion, lärande och möten.

Christina har betytt ofantligt mycket för scenkonstens utveckling. Hon har haft ett speciellt fokus på dansens möjligheter och behov. Hon stod alltid på de ungas sida, stöttande och peppande. Hos Christina fanns en aldrig sinande kraft, nyfikenhet och klokhet – en unik förmåga till lyssnande, utvecklande och engagemang. Christinas betydelse för konsten och konstnärerna är stor för så många, i Sverige, Norden och internationellt. Hennes gärning kommer leva vidare i och genom oerhört många verksamheter och konstnärskap under lång tid framöver.

”Christina var SITE’s grundare, vän och beskyddare. Hennes betydelse för dansen och scenkonsten var betydande och helt avgörande för många unga konstnärer. Christina var en outsinlig källa av energi och empati. Att ta del av hennes kunskap, klokhet, skratt, galna idéer och uppmuntran var som att stå i ett centrum av kraft. Ingenting var någonsin omöjligt för Christina. Vi har känt varandra i över 30 år, vi har följts åt både som kollegor och vänner och sorgen och saknaden är stor. Våra tankar går till Christinas make och familj.” 
Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare SITE

MInnestund för Christina under SITE /Specific festival 2020. Foto Emelie Johansson.