Konsten, världen och SITE 2021

posted in: Aktuellt | 0
SITE önskar God jul och Gott nytt år! Foto Emelie Johansson.

”Det känns som vi alla suttit i en centrifug eller kanske virvlat runt på ett tivoli hela detta märkliga år som präglades av pandemin.

På SITE har vi ändå lyckats genomföra första delen av två av vårt nordiska residens. Tillsammans med MARC i Knislinge genomförde vi under våren även ett residens med en konstnärlig mentor. I somras producerade vi vårt första cirkusresidens. SITE/Specific Festival kunde genomföras i september, i samarbete med Hallen/ccap. Och pandemin till trots har konstnärer hela tiden arbetat i SITE studios.

Men naturligtvis har vi också ägnat en god stund av vår tid till att planera och planera om, precis som alla andra aktörer inom konsten.

Utan våra fantastiska konstnärer på SITE och runt om i världen hade det inte gått. Tack för all er energi och kampvilja!

Vi vill också tacka Stockholm Stad och Region Stockholm för verksamhetsstöd. Genom Statens kulturråd fick SITE krisstöd som gjorde att vi klarade året ekonomiskt. Vi vill också tacka Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Nordisk Kulturkontakt och Farsta Stadsdelsnämnd för finansiellt stöd. Vi tackar också alla våra fantastiska samarbetspartners under året.

SITE önskar alla en riktigt God jul & Gott Nytt År 2021!”

Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare SITE
Emelie Johansson, projektledare SITE