Filippa Fahlin

Filippa Fahlin är dansare och koreograf i Stockholm. Hon tog examen från Balettakademin Stockholm Yrkesdansarutbildning 2019 och har sedan arbetat som dansare, främst mot en ung publik, bl.a. med Framework Dancing Art, Zebra Dans och HDN Studio. Som koreograf jobbar hon gärna interdisciplinärt och har arbetat med teater, film, och performance.

Jag hämtar inspiration från och i mötet mellan vardag och fantasi och vill undersöka komplexiteten i det som är tillgängligt. Genom att konceptualisera dans som ett universellt språk ser jag den som ett radikalt demokratiskt sätt att utforska mänskligt beteende och sociala strukturer. Jag vill låta dansen möta en ny kontext och flytta den bortom det som är förväntat, ibland är vägen framåt bakåt, sen vi vet aldrig var vi hamnar.

WHAT DOES THE SITE RESIDENCY ENABLE YOU TO DO?
Residenset på SITE ger mig plats och tid att utveckla och utforska min roll som frilansande danskonstnär i Stockholm. Dessutom bjuder residenset på en gemenskap och ett sammanhang, och jag ser mycket fram emot att träffa mina residenskollegor för inspiration och utbyte.

WHAT ARE YOU WORKING ON RIGHT AT THIS MOMENT?
Just nu arbetar jag med att producera och koreografera en dansföreställning för unga. Jag jobbar också med en dansfilm och som dansare i olika projekt för mot barn och unga.

HOW WOULD YOU LIKE TO FURTHER DEVELOP DURING YOUR RESIDENCY AT SITE?
Jag vill hitta djupare in och nya vägar runt i dansens värld. Jag vill utforska min praktik och mitt skapande och se vad som finns där. Jag vill hitta ett självförtroende och stabilitet i min roll som koreograf och jag vill utveckla mitt hantverk som dansare.