Framework Dancing Art. Foto Adelina Jakobsson.

Vi är Framework Dancing Art – ett danskompani med en vision att skapa mötesplatser för att se, uppleva och uttrycka sig i dans. Vi som driver kompaniet heter Catrin Jonasson och Veronica Hammarlund.
Tillsammans vill vi bjuda in till scenrum där det finns utrymme för reflektion, interaktion och eftertanke. Vi är intresserade av att med dansen som verktyg undersöka hur vi människor fungerar i samspel med oss själva, andra och vår omvärld. I våra projekt samarbetar vi ofta med andra konstnärer för att utveckla vårt eget sceniska språk och skapa fler beröringspunkter hos mottagaren. En källa till inspiration för oss är att interagera med olika material eller objekt som påverkar rörelsen. Vi testar gärna innovativa sätt att använda rummet genom att med scenografi, ljud och ljus bygga upp en plats som väcker fantasi och idéer.

info@fwda.se
www.fwda.se
Instagram: @frameworkdancingart

WHAT DOES THE SITE RESIDENCY ENABLE YOU TO DO?
Residenset på SITE fyller ett behov vi har av en fysisk arbetsplats där vi kan landa för att administrera vår verksamhet, planera för kommande produktioner och bjuda in till möten med samarbetspartners. Vi har redan kontakter i stadsdelen via tidigare bokningar som vi kommer fortsätta fördjupa under året. Kontorsplatsen ger oss möjligheten att sätta ett välbehövligt fokus på var vi är, var vi är på väg och hur vi kan nå dit.

WHAT ARE YOU WORKING ON RIGHT AT THIS MOMENT?
Just nu gör vi oss redo inför höstens turnéer och skapande skola-projekt med våra befintliga koncept, Känslolabyrinten, Cataracta och Framework Dance Challenge.

Vi planerar också för hur vi under året ska påbörja arbetet med vårt nya projekt ‘Kodspråket’ som berör temat kommunikation och språk ur ett historiskt perspektiv. Där kommer vi experimentera kring dans, teater och digitala uttryckssätt i biblioteksmiljö. Vi kommer dessutom undersöka hur ett möte mellan rörelse och grafisk design kan te sig. Vi har kontakt med en svensk designer som bor och verkar i Nederländerna och kommer tillsammans med honom laborera fram ett material där dessa två uttrycksformer samverkar.  

HOW WOULD YOU LIKE TO FURTHER DEVELOP DURING YOUR RESIDENCY AT SITE?
Vi kommer använda residenset på SITE som en möjlighet att få vägledning i hur vi kan som kompani kan arbeta på ett hållbart sätt. Vi behöver kartlägga var vi ska lägga vårt fokus för att verksamheten ska kunna fortsätta att ge både oss och andra fler arbetstillfällen i en positiv, kreativ arbetsmiljö. Det blir också ett år då vi fördjupar oss i vårt eget skapande och formulerar vilka vi är och vill bli som koreografer. Vi hoppas att residenset öppnar vägar för nya samarbeten och kommunikationskanaler!