Mari Raudsepp

Mari Raudsepp är uppvuxen i Umeå och har för närvarande sin bas i Stockholm. Mari arbetar som dansare, koreograf och danspedagog och tog examen vid Dans- och Cirkushögskolan 2016. Mari har varit aktiv inom streetdansfältet och battle/klubbscenen sedan 2008. Hon är medlem i danskollektivet “De La Vibe” och undervisar framförallt i dansstilen House både internationellt och i Stockholm. Under det senaste året har hon arbetat med “Rosales” med koreografen Paloma Madrid. Rosales är ett pågående dansarbete och koreografisk plattform som startades 2019.Just nu arbetar hon tillsammans med ”Rosales” på ett nytt projekt ”Dansa för mig” en dansföreställning som utforskar unga personers mödrars ursprung och lyfter frågor om exilens gestalt i stad och landsbygd oberoende födelseplats, premiär hösten 2020 Stockholm.

Kontakt: mariraudsepp@gmail.com


WHAT DOES THE SITE RESIDENCY ENABLE YOU TO DO?
Residenset på SITE ger mig möjlighet och utrymme till att utveckla mina konstnärliga ideer. SITE erbjuder ett rum och där jag kan få plats för fysisk/psykisk research. Residenset erbjuder också en mötesplats där man delar arbetsprocesser, får bollplank, inspiration, coaching tillsammans med en grupp andra verksamma konstnärer.

WHAT ARE YOU WORKING ON RIGHT AT THIS MOMENT?
Just nu arbetar jag med flertal projekt parallellt. Det som är mest aktuellt för mig är att utveckla ett sceniskt-verk jag har spånat på sedan 2018 (har ej hittat titel på det än). Inför det verket är jag intresserad av att utforska hur rytm påverkar kropp. Jag har varit aktiv inom streetdansfältet, specifik housekulturen och battle/klubbscenen sedan 2008. Jag intresserad av hur sociala danser kan ta sig uttryck i en scenisk kontext därför planerar jag att skapa en koreografi baserad bl.a på verktyg från denna tradition. Just nu befinner jag mig i en research-fas och försöker hitta ett framework och koreografiska metoder för mitt arbete. Mitt fokus kommer vara att utveckla detta och göra research inför mina verk, söka bidrag och därmed självproducera de.

HOW WOULD YOU LIKE TO FURTHER DEVELOP DURING YOUR RESIDENCY AT SITE?
Just nu är jag i ett stadie där jag formulerar och testar mina konstnärliga ideer. Därför ger residenset på SITE mig en möjlighet att vidareutveckla och organisera mitt arbete. Jag vill utveckla och konkretisera mina ideer och producera verken jag redan påbörjat att arbeta med. Det känns givande att ingå i en kontext där andra konstnärer verkar och att få andra perspektiv och inspiration till sin egna konstnärliga arbetsprocess.