Lena Yngvesson har deltagit i NB8

posted in: Aktuellt | 0

Det andra året av nordisk/baltiska mentorprogrammet NB8 Nordic Circle Mentoring Program går mot sitt slut. 8 mentorer och 8 adepter från Norden och Baltikum har medverkat och projektet har fått stöd av 6 partners i de olika länderna, varav SITE är en. Lena Yngvesson var den enda adepten från Sverige och hon arbetar annars som producent för Claire Parsons Co. i Stockholm. Vi passade på att fråga Lena vad hon tyckte!!

Lena Yngvesson. Foto Tina Axelsson

Hej Lena! Varför är NB8 ett viktigt projekt att delta i som yrkesverksam dansproducent?

För mig är det viktigt, som dansproducent, att nå ut med kvalitativ danskonst till så många som möjligt, säger Lena Yngvesson.

– I och med att programmet jobbar för att stärka infrastrukturen för produktion och distribution av samtida dans, så var det ett starkt skäl till att söka. Producentyrket är ganska ensamt, så att möta andra som jobbar inom fältet i fördjupade samtal är otroligt värdefullt. Det har varit fantastiskt att få utöka och fördjupa mitt internationella nätverk!

Nu startar snart det tredje året – The third cycle!

Läs mer här.

Foto Emelie Johansson.

På bilden träffas alla mentorer och adepter på skärgårdshotellet Calliola utanför Snappertuna i södra Finland i april 2023:  Mirkka Maikola, Heba Eir Kjeld, Evelyn Raudsepp, Patricija Kolate, Thea Tori Kogstadt, Maja Bonde Holtze, Anders Engebretsen, Lena Yngvesson, Kasper Egelund, Olöf Ingolfsdottir, Katja Kirsi, Bek Berger, Tora de Zwart Rorholt, Tina Eriksson Fredriksson, Ann-Jette Caron, Anne Cecilie Bodin Larsen, Jens Christian Jensen, Outi Järvinen, Ulrika Vilke, Emelie Johansson, Daniel Iinatti och Tinna Gratersdottir. Foto: Emelie Johansson.

Bilden överst: Lena Yngvesson. Foto Tina Axelsson.