Mentorprojektet NB8 Nordic Circle går i mål

posted in: Aktuellt | 0
NB8 Nordic Cirkel sluter cirkeln! Foto: Emelie Johansson.

NB8 Nordic Circle Mentoring Program 2021-2024 är ett nordisk-baltiskt nätverk och mentorprogram för utveckling av producentkompetens inom det oberoende konstområdet, särskilt inom dans. Syftet med programmet är att stärka infrastrukturen för ledning, produktion och distribution av samtida dans i Norden och Baltikum. NB8 Mentorprogram har genomförts av fem nordiska aktörer, varav SITE är en. Projektet är nu avslutat och du kan ta del av en rapport här