Nominera till SITEs Konstnärliga Råd!

posted in: Aktuellt | 0

Nominera dig själv eller andra till SITEs Konstnärliga Råd! Scroll down for English…

SITEs konstnärliga råd är en stödjande funktion som tillsattes 2019 i syfte att:

 • säkra en öppen dialog om vilka som tilldelas resurser från SITE och varför.
 • öka transparens kring kriterier för urval av konstnärer till SITE’s olika program.
 • etablera en kreativ diskussion om konstnärlig utveckling och ökad mångfald på SITE.

Rådet består av:

 • De konstnärligt verksamma ledamöterna i SITE styrelse.
 • Anställda på SITE: verksamhetsledare, producent.
 • 1-2 externa konstnärer/kulturarbetare.
 • 1-2 av de konstnärer som har årsresidens på SITE.

Uppdraget innebär att:

 • vara rådgivande i urval till residens och projekt på SITE.
 • delta i 3-4 möten eller urvalsprocesser per år.

Vi söker nu 1-2 personer till de externa platserna med kunskap om/erfarenhet av arbete kopplat till scenkonst i olika former: samtida dans, cirkus, performance, teater, multidisciplinära samarbeten, bildkonst, digitalt/VR/immersiv media m.m.

Rådet tillsätts under hösten 2021 för arbete under 2022. Mötesarvode utgår.

Vill du nominera dig själv, eller någon du tycker vore lämplig?

Skriv ett mejl till info@sitesweden senast 15 oktober med:

 • namn och kontaktuppgifter till personen
 • 2-3 rader om varför just hen är rätt person för att delta i rådet.

Are you, or someone you know, the right person for SITE´s Artistic Advisory Group?

SITE Artistic Advisory Group is consultative to SITE staff and board, initiated in 2019, to:

 • Secure open dialogue around who is granted SITE resources, and why.
 • Increase transparency around criteria in selection processes for SITE residency programmes and projects.
 • Discuss artistic development and increase diversity at SITE.

The Artistic Advisory Group consists of:

 • 1-2 SITE Board members with artist background.
 • Staff at SITE: manager, producer.
 • 1-2 external artists/cultural workers.
 • 1-2 artists who are currently in residency at SITE.

The assignment is:

 • Advice in selection processes for residencies and projects at SITE
 • Taking part in 3-4 meetings or selection processes per year.

We are now looking for 1-2 external persons with knowledge and experience from working with performing arts or related artistic work: contemporary dance, circus, performance, theatre, interdisciplinary work, visual arts, digital/immersive media and more.

The new Advisory Group is appointed autumn 2021 and active during 2022. A meeting fee is offered.

Do you want to nominate yourself or someone else?

Send an e-mail to info@sitesweden.se before October 15th with:

 • Name and contact information to you or the other person
 • 2-3 sentences stating why they should be part of SITE Artistic Advisory Group


SITE is a production space for contemporary performing arts, focusing on dance.     
www.sitesweden.se