Ny ordförande i SITE styrelse

posted in: Aktuellt | 0
Chrissie Faniadis, ordförande

På SITE:s årsmöte valdes Chrissie Faniadis till ny ordförande. Chrissie Faniadis är kulturstrateg, producent och föreläsare med statsvetenskaplig bakgrund. Chrissie var med och etablerade Kulturbryggan, har utvecklat verksamheter för Intercult, Trans Europe Halles och Riksteatern Skåne, och driver sedan 2011 konsultbolaget EUNIA. Läs mer här.
Hjärtligt välkommen till SITE, Chrissie!