Nya hyresgäster på SITE!

posted in: Aktuellt | 0
Johnson & Bergsmark, foto John Arthur. Amr Hamid, foto privat.

Under sommaren har tre nya hyresgäster flyttat in på SITE:s kontor: Terry Johnson, Sara Bergsmark och Amr Hamid.

Johnson & Bergsmark är en scenkonstproducentverksamhet bestående av Terry Johnson och Sara Bergsmark, båda med bakgrund som producenter på institutioner, organisationer och i en rad samarbeten inom det fria fältet. Verksamheten är en plattform för långsiktiga arbeten såväl som kortare projekt och grundar sig i produktion, curateraring och undervisning inom scenkonst. Basen är i Stockholm och Hörken, Ljusnarsbergs kommun, där Johnson & Bergsmark sedan hösten 2021 driver  residensplatsen Butiken. Läs mer Johnson & Bergsmark och vad de arbetar med på johnsonbergsmark.com 

Amr Hamid är en egyptisk/svensk multidisciplinär konstnär, curator, forskare och författare. Han har grundat och leder projektet ”Egyptian Cassette Archive” och är medgrundare av det konstnärsdrivna initiativet ”Flat Octopus.” Amr Hamids praktik inkluderar teckning, text, ljud och andra experimentbaserade medier. Hans verk kombinerar ofta metoder som arkivering, filosofisk undersökning och sarkasm. Läs mer på amrhamid.com.