Nytt mentorsresidens på SITE och MARC

posted in: Aktuellt | 0
Sepideh Khodarahmi. Foto Albert Häggblom.

I slutet av augusti påbörjades ett nytt mentorsresidens på SITE som genomförs i samarbete med MARC i Knislinge. Koreografen Sepideh Khodarahmi har antagits som adept och kommer att arbeta tillsammans med mentorn Halla Ólafsdóttir.

Sepideh Khodarahmi. Foto Albert Häggblom

Vad kommer du att arbeta med under din tid vid SITE?
– Jag vill utveckla en praktik som ska ligga som underlag för mitt projekt som går under arbetsnamnet HYDROHUG. Det är mitt första projekt där jag endast är koreograf och inte står på scen överhuvudtaget. Jag vill också vidareutveckla grundkonceptet i samråd med min mentor. 

Vad innebär det för dig att få arbeta tillsammans med en konstnärlig mentor?
– När jag tänker tillbaka har jag haft flera konstnärliga mentorer, både förutbestämda och spontana, och alla har inneburit helt olika saker. Det tydliga är att kärnan för mig är dialog; betydelsen av ett mentorskap materialiseras i dialogen mellan mentorn och den som blir handledd. För mig innebär arbetet med en konstnärlig mentor att vara kvar i just den konversationen och bjuda in till aldrig behöva landa i en statisk relation. 

– För mig blir det kontinuerliga samtalet som utformar mentorsrelationen något politiskt som berör kollektivet och vårt bygge av gemenskap, inte minst i den konstnärliga sektorn. Jag blir en del av en organisk kedja; sammanlänkad till dom som handleder mig och dem jag handleder. Jag blir satt i en kronologi och ett nätverk, en gemenskap.