Ongoing Realities arbetar med ny produktion

posted in: Aktuellt | 0
Ongoing Realities. Foto Johan Bandholtz och Anna Näsström.

Ongoing Realities (OR) började året med att resa norrut till Moskosel och Northern Sustainable Futures för att påbörja arbetet med att skapa ett digitalt konstverk för iM Konsthall – ett mobilt galleri in the making. 

Med hjälp av ett återstartsstöd från Kulturrådet och projektbidrag från Stockholms stad arbetar de under våren med en ny produktion med arbetstiteln [esc] som har premiär på festivalen SITE/Specific Festival den 16 juni. OR kommer även att presentera en installation som är tillgänglig under festivalperioden 12-17 juni. Inför denna produktion hölls en audition i höstas och av 64 intresseanmälningar kan de nu välkomna två dansare till projektet, som presenteras snart. Andra samarbetspartners kommer att vara ljuddesignern Rosanna Gunnarsson, musikproducenten Yared Tilahun Cederlund, ljusdesignern Angela X Ariza samt frilansande aktörer inom animation och programmering.  
 
Ongoing Realities medverkar även vid Kulturhusets nästa Digitala innovationsfestival den 24 mars där de kommer att visa del av stycket ”o n e – en koreografisk installation och performance” samt att man kan uppleva deras första VR-installation/konstverk i headset under kvällen. 

Under våren håller Anna och Johan även kurser/föreläsningar i ”Teknologi och konstnärligt skapande” i samarbete med Intercult, Smart Coop och Transit. De första kurserna hölls på SITE i Februari och nästa tillfälle är den 2 Mars samt handlar om hur man kan använda teknologier som VR, Motion Capture och animation i kreativa, konstnärliga eller tvärvetenskapliga projekt. Läs mer här.

Mer info kring kommande projekt hittar ni på Ongoing Realities hemsida