Open Call: Produktionsresidens för samtida cirkus

posted in: Aktuellt | 0

*Scroll down for English version*

Open Call: Produktionsresidens för samtida cirkus hösten 2023 

SITE erbjuder ett residens i Farsta, Stockholm, för en grupp eller konstellation av konstnärer som arbetar med samtida cirkus. Residenset kan sökas för ett specifikt projekt eller för konstnärligt utvecklingsarbete under hösten 2023. 

Residenset innehåller: 

 • Arbetsplats i form av tid i SITE Blackbox och SITEs Stora Studio, totalt 3 veckor mellan vecka 48 – 50, 27 november – 17 december 
 • Publika aktiviteter utefter gruppens önskemål, 2-3 händelser. 
 • Produktionsmedel om 100 000 SEK att disponera för arvoden, reskostnader, boende m.m. enligt gruppens önskemål. 
 • Teknisk personal och support från SITE. 
 • Tillgång till kontor, mötesrum och rådgivning från SITE under residensperioden. 

OBS: SITE Blackbox är 14 x 19 meter med 6 meter i takhöjd. Fullständig specifikation finns här

Urvalgörs av SITEs Konstnärliga råd och prioriterar ansökningar som: 

 • Syftar till att utveckla samtida cirkus som konstform. 
 • Arbetar med discipliner som är möjliga att utföra i SITEs Blackbox. För frågor om vilka cirkusdiscipliner som är möjliga i SITEs Blackbox, kontakta bjorn@sitesweden.se

Så här söker du: 
Beskriv vad ni vill arbeta med, vilka discipliner som ingår och vilka som ska medverka.
Texten får vara max två (2) A4 sidor. 
Bifoga även cv för upphovspersonerna i gruppen. 

Skicka din ansökan till apply@sitesweden.se senast 3 april 2023. 
Beskedlämnas till sökande senast 15 maj 2022.

För frågor kring ansökan maila info@sitesweden.se  


Open Call: Production residency for contemporary circus autumn 2023 

SITE offers a residency in Farsta, Stockholm, for a group or constellation of artists working within the field of contemporary circus. The residency can be applied for a specific project or for artistic development during the autumn of 2023.   

SITE offers you: 

 • Workspace in SITE Blackbox and SITE’s big studio, a total of 3 weeks between Week 48 – 50, November 27 –  December 17.  
 • Public activities planned according to the groups wishes, 2-3 events. 
 • Means of production of 100 000 SEK to dispose on artistic fees, travel costs, accommodation etc. according to the groups wishes. 
 • Technical staff and support from SITE. 
 • Access to office spaces, meeting rooms and guidance from SITE during the residency period. 

Please note: SITE Blackbox is 14 x 19 meters with 6 meters ceiling height. Full floor plan and specification can be found here

Selection is done by SITE Artistic Advisory Group with a priority for artists who: 

 • Aims to develop contemporary circus as an art form. 
 • Works with disciplines which can be performed in SITE Blackbox. For questions about which circus disciplines are possible in SITE’s Blackbox, contact bjorn@sitesweden.se

How to apply: 

Describe what you would like to work with, which disciplines are included and who will participate. The text may be maximum of two (2) A4 pages. 

Please also attach a CV for each person in the group. 

Send your application to apply@sitesweden.se by April 3 2023 the latest.

Selection will be presented latest May 15 2023.

For questions concerning this application email info@sitesweden.se