OPEN CALL: SITE Nordic Residency

posted in: Aktuellt | 0
Nordic Recidency 2018: TOGETHER ALONE med pavleheidler, Samuel Draper, Mira Mutka, Matilda Lidberg, Ilse Ghekiere, Skye Reynolds och Deirdre Morris

Sommaren 2020 erbjuder SITE Nordic Residency residensperioder för två konstnärer eller konstnärskollektiv från Norden och Baltikum på SITE i Farsta, Stockholm. Uppmaningen att söka riktar sig till konstnärer och grupper som arbetar inom det samtida dans- och performancefältet och som utforskar nya format och metoder i samspel med publiken och lokalsamhället.

SITE Nordic Residency erbjuder 3-4 veckors residensperiod och de två konstnärerna / grupperna kommer att ha en överlappande arbetsperiod på SITE för att träffas och utbyta erfarenheter i en form som passar konstnärerna. I residenset ingår tillgång till arbetslokaler, studio, rådgivning, nätverk samt möjlighet att anordna publika event. Det ingår resekostnader och boende för upp till fem personer per grupp och ett produktionsstöd på 10 000 euro.

Urvalsprocessen kommer att ledas av SITE:s konstnärliga råd med stöd av SITE Nordic / Baltic Associated partner network: Performing Arts Platform (DK), Dansverkstæðið (IS), Performing Arts Hub (NO), Arts Management Helsinki (FI), New Theatre Institute Latvia, Plartforma Lithuania and Estonian Dance Agency.

Frågor? Kontakta Emelie Johansson.

Läs mer via länken och sök innan den 30 juni!