Rapport från NB8 Nordic Circle Mentoring Program

posted in: Aktuellt | 0
Foto: Emelie Johansson.

Den 13-16 september hölls en kick off för mentorprogrammet NB8 Nordic Circle Mentoring Program i Helsingfors. NB8 är ett gemensamt initiativ av dansorganisationer i fem nordiska länder, med sex partners i de baltiska länderna och andra nordiska regioner. Det blev tre kreativa och produktiva dagar med de åtta adepter som arbetar som producenter inom den samtida dansen, som har parats ihop med åtta erfarna mentorer, verksamma inom samma bransch. Medverkade gjorde också våra partners från Norden och Baltikum; Arts Management Helsinki, Dansverkstæðið, JC Copenhagen och Performing Arts Hub Norway. Nu skall mentorerna och adepterna arbeta tillsammans ett år framöver och vi ser fram emot att få följa dem i processen!

Läs mer om NB8 Nordic Circle Mentoring Program här