Residensvisning 21 december – ’Of Stone’ av Anna Pehrsson

posted in: Aktuellt | 0
Turbulent Flow av Anna Pehrsson. Foto Thomas Zamolo.

Välkomna till residensvisning och konstnärssamtal med Anna Pehrsson, mottagare av SITE:s och MARC:s residens med konstnärlig mentor 2023.

I dialog med Linus Gratte, curator vid Centre Pompidou i Paris och inbjuden mentor inom residenset, kommer Anna att dela med sig av delar sitt pågående arbete ’Of Stone’. Utöver teckningar, fotografier, filmer och föremål, kommer Anna även att presentera ett urval av det dansmaterial som har utarbetats under residenset om ca. 30 minuter.

Tid: Torsdag den 21 december, kl 18:00 – 20:00. Performancet startar kl 18:30.

Plats: SITE, Mårbackagatan 11, Hus H, 123 43 Farsta

Föranmäl dig här!

’Of Stone’ av Anna Pehrsson

När vi tittar in i människokroppen blickar vi samtidigt ut i kosmos. Järnet i vårt blod och kolet i våra gener producerades för miljarder år sedan, tillagade i stjärnornas inre. Genom detta svindlande perspektiv tycks tid och plats upplösas, vilket öppnar upp för föreställningar av andra världar och skapandet av nya utopier.

Geologi och koreografi är två till synes oförenliga vetenskaper: stenens beständighet och rörelsens flyktighet. Vilka beröringspunkter står trots allt att finna i hur minnen lagras i jordlager och hudlager? Vilka likheter finns mellan erosion och kollision, rörelse och jordskred? Hur kan dessa användas som konstnärliga metoder och material?

Anna Pehrsson, född i Boliden, är dansare och koreograf. Hon ägnar sig åt tvärkonstnärliga undersökningar som bjuder in publiken till att resa mot jordens och kroppens medelpunkt. Of Stone är ett avslutande dansverk i en serie (Pressure Fields, 2021, och Turbulent Flow, 2022), inspirerad av geologiska och ekologiska processer. Det tar avstamp i landskapen runt Kultsjön och Autjoklimpen, i metallen koppar, i dansarens kropp: alla levande arkiv som bär spår av händelser och rörelser.


Om mentorskapsprogramet mellan MARC och SITE:

Residenset med konstnärlig mentor är en långsiktig satsning i att skapa möjligheter för konstnärer inom dans och koreografi att utveckla sitt arbete från idéstadiet till turnerande produktion. Genom att skapa långsiktig trygghet, med hjälp av en etablerad, stabil och professionell struktur möjliggörs konstnärlig frihet och risktagande i ett viktigt skede i processen med att formulera sitt konstnärskap. Därför innehåller residenset resurser till mentorskap, utifrån deltagande konstnärs önskemål. Mentorn följer konstnären och den konstnärliga processen under hela residenset, d.v.s. på både MARC och på SITE. En viktig del i konstnärers utveckling och fördjupning av sitt arbete är att reflektera kring sitt arbete, formulera sin profil och delta i konstområdets kunskapsutveckling, både avseende det egna konstfältet och samtida övergripande diskurs. Med en mentor kan konstnären få en sådan coach och samtalspartner. SITE och MARC arbetar båda med mentorskap för konstnärliga processer och utveckling av konstnärlig verksamhet. Verksamheterna har god kompetens på området, inte minst genom samarbetet med ett liknande residens 2017 och en tankesmedja under 2018/2019 som resulterade i en handbok – Mentorship Toolbox for Artists.