SAVE THE DATE(S)!

posted in: Aktuellt | 0

SITE/Specific Festival 2022 äger rum 16-18 juni på och runt SITE/Konstverket i Telestaden, Farsta.
SITEs residenskonstnärer visar sitt arbete under tre fullspäckade dagar. Ett preliminärt program presenteras i april. Mer info kommer snart!

SITE/Specific Festival 2022 will happen June 16-18th at and around SITE/Konstverket in Telestaden, Farsta.
SITEs Artists in Residency will show their work during these intense three days. The preliminary programme will be released in April. More info is coming soon!

SITE/Specific Festival 2021: Uncover Choreography på gräsmattan. Foto: Emelie Johansson.

Läs mer om SITE/Specific Festival här.