SITE arrangerar OPM-workshops

posted in: Aktuellt | 0

SITE erbjuder nu workshops i Organisk Process Metod OPM för aktörer inom scenkonst, organisationer, kommuner och regioner som vill stötta frilansande konstnärer och kulturarbetare. Under 2023 genomför vi bl.a. en OPM-workshop för Region Gotland. 

OPM är ett verktyg för konstnärligt yrkesverksamma – både individer och organisationer – att använda för att analysera den underliggande strukturen i sin verksamhet. Genom en väl fungerande struktur frigörs resurser till det konstnärliga utforskandet och skapandet, eller kärnan i verksamheten, vilket i sin tur möjliggör en ökad bärkraft, såväl konstnärligt som ekonomiskt.  

Kontakta SITE:s verksamhetsledare Emelie Johansson för mer information om du är intresserad av att anordna OPM-workshops i vår. 

Läs mer om OPM här.

Bilden: Foto Emelie Johansson.