SITE och bastard nordic på ICE HOT i Oslo

posted in: Aktuellt | 0
Karin Hald, Filip Vest, Mette Garfield och Sandra Cecilie Quist. Foto: Stina Strange Thue.

SITE har tillsammans med den danska nättidskriften bastard fått stöd från Nordisk Kulturkontakt och Nordisk Kulturfond för samarbetsprojektet bastard nordic. Nu skapar vi en skandinavisk plattform för dans- och performancekritik! Vi kommer att göra nedslag på olika festivaler runtom i Skandinavien. Vi började på ICE HOT Nordic Dance Platform i Oslo, som vi besökte den 14-18 februari tillsammans med Mette Garfield från bastard och skribenterna Karin Hald, Filip Vest, Stina Strange Thue och Sandra Cecilie Quist.

På ICE HOT arrangerade SITE och bastard ett informationsmöte om bastard nordic med norska skribenter och representanter från Det Frie Felts Festival i Danmark. Projektet bastard nordic kommer att pågå under 2024-2025 med syfte att bredda diskursen kring samtida dans och performance och erbjuda arbetstillfällen för skribenter i Sverige, Norge och Danmark. Karin, Filip, Stina och Sandra är del av den danska redaktionen för bastard nordic och publicerar artiklar på bastard.blog.

Läs mer om projektet bastard nordic här. Läs nättidskriften bastard här.