SITE och CreARTive på Folk och Kultur 2024

posted in: Aktuellt | 0
Bild: Folk och Kultur, AI.

2024 års upplaga av kulturkonventet Folk och Kultur gick av stapeln 7–10 februari i Eskilstuna. SITE var genom inkubatornätverket Creartive med och arrangerade ett samtal med rubriken Kulturinkubatorernas nya roll i samhällets omvandling. SITE:s verksamhetschef Emelie Johansson deltog tillsammans med Martin Q Larsson från Katapult/Subtopia, Bertil Björk från STPLN/Malmö och Marlene Johansson från forskningsinstitutet RISE.

– Det är viktigt att uppmärksamma den betydelse produktionsplatser och kulturinkubatorer har för t.ex. stadsutveckling, säger Emelie Johansson och fortsätter:– Platser som SITE skapar kontakter mellan olika aktörer i ett område inom ramen för de kreativa processer som pågår hos oss. SITE var bland de första att etablera ett utvecklingsområde i Farsta. Vi kan kalla det här en slags kulturellt beredskapsarbete, där vi letar möjligheter att hjälpas åt på olika sätt och lär känna våra grannar. Det sker dels genom publika aktiviteter men också genom att vi knyter ihop individer och aktörer som annars inte skulle mötas. Vi skulle kunna göra mycket mer om vi fick uppbackning från aktörer som t.ex. fastighetsägare, lokala företag och finansiering för det här arbetet. Det tar tid och alla parter måsta vara med och jobba.