SITE OPEN CALLS våren 2024

posted in: Aktuellt | 0

Under våren kommer SITE att hålla i tre open calls som är öppna för ansökan 5-27 mars. 

  • Årsresidens för scenkonstnärer 2024-2025
  • Produktionsresidens samtida cirkus hösten 2024
  • Residens med konstnärlig mentor i samarbete med MARC hösten 2024

Information kring respektive utlysning följer i separata nyhetsbrev och hittas även här på vår hemsida www.sitesweden.se.