Anna Öberg – Landscapes in Process Foto: Milja Rossi

Plats: SITE Lilla studion, Mårbackagatan 11, Hus H, 12343, Farsta

Under SITE/Specific Festival vill jag dela praktiken från det pågående arbetet med Landscapes med fokus på tradering som koreografisk metod och puls och rytm som medierande material. Medverkande dansare Viktor Fröjd och Jon Bugge Mariussen.  

För mer information om Landscapes se www.annaoberg.se.  

Medverkande processvisning:  

Anna Öberg  

Viktor Fröjd 

Jon Bugge Mariussen 

Anna Öberg är dansare och koreograf, verksam inom den samtida dans och performancescenen. Med en master i koreografi och bakgrund inom svensk folklig dans har hon genom åren utforskat hur den folkliga genrens kroppsliga och sociala processer kan kommuniceras och förstås som ett performativt material, bortom de ideer om representation och klichee som genren ofta förknippas med.