Anna Pehrsson – Turbulent Flow

Visas som del av SITEs utställning på plan 1.

CHOREOGRAPHY and DANCE Anna Pehrsson

DANCER IN RESEARCH PROCESS Agnieszka Sjökvist-Dlugoszewska

LIGHTS and PHOTO Thomas Zamolo

MUSIC Shida Shahabi and Hampus Norén

COSTUME Sasha Heinsaar

ARTISTIC ADVISOR Litó Walkey

A body forms an airy yet intimate otherworldly landscape, from which fossils of extinct animals and voices from the past arise. A body is a natural phenomena. A shifty and uncanny presence. A body uncovers layers of being, sheds into storm and breeze, gliding by as a murmur and a call for action. 

Coproduced by Weld, realized with support from The Swedish Arts Grant Committee, The Swedish Cultural Council, and residencies at Hallen, Farsta, Västermanlandslänsmusiken/ Teatermaskinen, Riksteatern.

Thank you: Agnieszka Sjökvist-Dlugoszewska, Mia Larsson, Katti Alm, Anna Grip and Anna Koch

Anna Pehrsson, född i Boliden, Sverige, är dansare och koreograf aktiv i korsningen mellan dans, koreografi och bildkonst. Hon har dansat med Alias Compagnie, Corpus/ Royal Danish Ballet, och Cullbergbaletten, för koreografer som Edouard Lock, Guilherme Botelho, Jefta van Dinther, Eszter Salamon, Deborah Hay, Rachel Tess och Benoît Lachambre, bland andra och har sedan sin debut som koreograf 2016, skapat ett brett spektra av arbeten för Dansens hus, Weld, MDT, Bonniers Konsthall, Uppsala Konstmuseum, samt en rad beställningsverk, till exempel för Ballet Contemprañeo do Norte, Portugal, Region Uppsala, Det Platta Jorden Skåne, och Regionteater Västs Danskompani (2022). Pehrsson är en av Welds associerade koreografer, och har en MFA i koreografi från DOCH och en post master ackreditering från KKH. Sedan debuten 2021 på Tjörnedala Konsthall är hon även verksam som bildkonstnär. Under 2023 deltar hon bland annat som koreograf och dansare i EU projektet Rail2Dance och utvecklar sitespecific projektet Danser för Bruket i samarbete med Region Uppsala.