Rum för avsked Foto: Aurelia Le Huche

Visas som del av SITEs utställning på plan 1.
Rum för avsked
är en videoinstallation om sökandet efter det som inte längre finns, om vilka rum som är tillåtna att beträda, om var en får sörja samt vilka spår en människa lämnar efter sig under sin livstid. Vad finns kvar och var finns de kvar? Verket är ett systerprojekt till den självbiografiska monologen Blessed be the mourning ones som spelades på olika platser i Stockholm under 2022. 

I sökandet efter en plats att framföra en platsspecifik performance till minne av sin avlidne bästa vän blir Aurelia Le Huche gripen av polis. Upplevelsen ligger till grund för Rum för avsked, där sökandet (och konsekvenserna av detta sökande) efter en en plats där sorgen får synas blir en gestaltning av John Bowlbys sorgestadie “yearning and searching”. Det är ett uttryck både för den känsla av hemlöshet som kan uppstå när någon som står för närhet och trygghet försvinner, men också för behovet att manifestera minnet av en historia och ett livsöde som världen kanske helst vill städa bort. 

Aurelia Le Huche är scenkonstnär med en bakgrund i klassisk balett. Hon arbetar ofta interdisciplinärt med både rörelsebaserad och textbaserad scenkonst, och har varit verksam både på institution, i fria grupper och i egna projekt sedan 2004. Hon erhöll SITEs residensstipendium 2014 för skapandet av den självbiografiska dansmonologen GISELLE REVISITED. Senaste året har hon bl.a. skapat och spelat monologen Blessed Be The Mourning Ones samt regisserat Vestalen för fria operakompaniet Kamraterna.