Foto: Olivia Rivière

Plats: SITE Stora studion, Mårbackagatan 11, Hus H, 12343 Farsta

Detta är en processvisning och det första publika mötet för Lisen Pousette och Olivia Rivières nästa verk Spiritus. Här går de in i ett undersökande av rytmiska och riktade känslosvängningar, samtidigt som de låter sig inspireras av “spiritus” mångbottnade betydelse, som: andning, ande(kraft), men också övernaturligt väsen eller som synonymt med alkohol och berusning.   

Lisen Pousette (SE) och Olivia Rivière (SE/ DK) möttes konstnärligt 2017 kring en gemensam bakgrund inom körsång och samtidsdans. Deras praktikbaserade arbete tar avstamp i alternativa rösttekniker, ofta förkroppsligat i uttryck som leker lika mycket med det absurda som det sårbara. Tillsammans har de skapat verken Ever losing (2019) och DUNKEL (2022), vilka presenterats på venues som Inkonst, MDT, Weld, Dansehallerne, Les Urbaines, Fylkingen, Norbergfestivalen, och senast på CinemaQueer.