Nefeli Oikononou – Weavers Foto: Sebastian Lingserius

Spelplats: Hallen, Mårbackagatan 11, 12343 Farsta

Weavers - en dansföreställning som fokuserar på vävningens kultur, hantverk och hyllar intimitet, irrationalitet, humor och de känslo-kinestetiska relationerna.   

Att väva är att trassla in sig, att vara i relation, att känna vertikalt och horisontellt och följa komplicerade mönster på ett metodiskt sätt som överväger varje handlings resonans i ett större sammanhang. Att förstå de osynliga krafter som manifesteras med våra handlingar; genom ett collage som avslöjar nya aspekter av hur vi ser på världen.  

Vävning används både som en metafor och som en arbetsmetod, där artisterna förhåller sig till sin egen kropp, landskapet och de kroppar som samexisterar i rummet. Den refereras också till som en handling av att ta hand om och lyssna, men också som ett arbete i sig självt, med sitt eget liv och sina egna begränsningar. När dansen utvecklas framkallas olika känslomässiga tillstånd i en livlig dialog med den omgivande miljön när artisterna pendlar mellan olika sinnen, kvaliteter, och texturer.  

Performers: Sandy Ceesay, Nefeli Oikonomou  

Koreograf: Nefeli Oikonomou  

Musik komposition: F E C  

Ljus: Katerina Lukoshkova  

Video dokumentation: Katerina Lukoshkova  

Extern konsult: Sebastian Lingserius   

Samproduktion: Weld  

Producent: Ulrika Skoog Holmgaard, Scenit Produktion AB  

En del av Kvadrennalen  

Utvecklad inom residensprogrammet AADK, Spanien  

Med stöd av Stockholm Stad och Internationellt kulturutbyte av Konstnärsnämnden.