Visas som del av SITEs utställning på plan 1.

Ongoing Realities har även skapat en installation som en del av produktionen [e s c]  och som presenteras under festivalveckan på plan 1. Installationen består av olika komponenter från produktionen (ljud, bild, animation och AR) som satts samman till en upplevelse och bildar ytterligare ett lager av produktionen som du erbjuds att ta del av.