QUARTO – Moving Landscapes Foto: Gregori Bastos

Visas som del av SITEs utställning på plan 1.

QUARTO - MOVING LANDSCAPES  (Videoverk)

Efter tio års arbete med ROPE Series, en serie verk kring ett svart kilometerlångt rep och dess oförutsägbara knutar, förflyttas nu fokus till en massiv kubisk struktur som ingår i den nya serien CUBE. En 3x3x3 meter stor tredimensionell kub av metallrör står i centrum i Moving Landscapes. Här skapar den hyllade performanceduon QUARTO tillsammans med sitt team ett växande bild och ljudlandskap från de rörelser som sker med den enorma metallkonstruktionen. Ett fortsatt hyllande och dissekerande av relationerna mellan kroppar och objekt, det materiella och immateriella. 

QUARTO utgår i Moving Landscapes, ett platsspecifikt performanceverk, från en medvetet enkel, fysisk struktur – en tom volym och tredimensionell kub av metallrör. Performanceduons intresse för kuben som ett performativt verktyg utvecklas i samverkan med kompletterande forskningslinjer. Dessa linjer tar itu med strukturens inneboende paradox: den konkreta materialiteten hos kubens skelettkonstruktion och den immateriella tomhet, som antyder den porösa verkligheten bestående av ett inre och ett yttre rum. 

Videoverken i Moving Landscapes utgör en videoinstallation där den enorma kubiska strukturen rör sig genom olika landskap, koreograferad i samspel med två kroppar. Genom djungel, öken, fält och berg möter den metalliska strukturen naturen, ett möte som får oss att kontemplera relationen mellan människan och naturen och utmaningarna som vår civilisation står inför från ett miljö- och geopolitiskt perspektiv. Verket skapas i Sverige, Brasilien, Egypten, Schweiz och andra delar av världen i samarbete med bl.a Art Stations Foundation/ Museum Susch i Schweiz och Breaking Walls Festival i Kairo, GAM Cultural Center i Santiago, Panorama International Dance Festival i Rio De Janeiro, Campo i Teresina, The National Institute of Performing Arts (INAE) i Montevideo och NIDO i Rivera.  

Moving Landscapes har premiär på Weld 09/09 2023 i samarbete med MDT & Dansens Hus. 

QUARTO celebrerar även 20 års jubileum under 2023. 

Koreografi, koncept & performance: Anna Mesquita & Leandro Zappala 

Dramaturg: Igor Dobričić 

Bildkonstnär: Pol Matthé 

Teknisk samordnare & ljusdesign: Tobias Hallgren (Lumination of Sweden) 

Filmfotografer: Gregori Bastos, Mary Isaac, Osama Elgendy, Anton Abrahamsson & Maria Berg (Septemberfilm) 

Redigering & postproduktion: Leandro Zappala, Henrik Norberg & Gregori Bastos 

Produktion: QUARTO & Nordberg Movement 

Samproduktion: Dansens Hus, MDT & Weld 

Internationella samarbeten och kommande turné: GAM Cultural Center; Santiago, Chile, Panorama International Dance Festival; Rio De Janeiro, Brasilien, The National Institute of Performing Arts (INAE); Montevideo, Uruguay, Breaking Walls Festival; Kairo, Egypten, NIDO; Rivera, Uruguay, Campo; Teresina, Brasilien och Arts Station Foundation / Muzeum Susch, Schweiz 

Med stöd av Kulturrådet