Rebecka Berchtold – innanför Foto: Rebecka Berchtold

Plats: SITE Stora studion, Mårbackagatan 11, Hus H, 12343 Farsta

Julen 2022 får jag boken jag är himmel och hav av Jonna Bornemark i julklapp. I boken skriver hon om upplevelser av att vara gravid och trots att jag inte delar dessa upplevelser så känner jag igen hennes beskrivningar från att dansa. Jag känner igen mig när Bornemark skriver att en upplevelse bortom vad hon beskriver som ”det sociala” ofta beskrivs som en upplevelse ”bortom det jordiska”. Alltid bortom och över, en frihet från kropp och materia. Men i hennes upplevelse av att vara gravid och i min upplevelse av att dansa känns denna beskrivning felaktig. Min upplevelse av att dansa är intimt kopplad till kropp och materia och inte vilken som helst utan – min kropp och den här platsen. För att ändra rumspreposition föreslår Bornemark innanför

Dans: Karin Bergman, Matilda Bilberg, Molly Engblom, Filippa Fahlin, Rebecka Berchtold, Tobias Sköld, Vincent Jonsson och Amalie Kjeldmann Bach. 

Koreografi: Rebecka Berchtold  

Rebecka Berchtold är residenskonstnär på SITE 2022/2023. Dansträning, iterationer och inifrånperspektiv är viktiga element i hennes praktik. Rebecka producerar 5678 som är en podcast om dansträning. Som dansare har Rebecka arbetat både frilans och med kompaniet Norrdans(2019-2022).