Sofiahemmet Foto: Ariel Ugolino

Visas som del av SITEs utställning på plan 1.

Filmen Sofiahemmet är ett projekt skapat mellan dansaren och koreografen Sofia Castro och kompositören och producenten Jacob Hellner. 

Ett projekt baserat och inspirerad av Bergmans film ”Persona” och framför allt av karaktären Elisabeth Voglers tystnad. En tystnad hon valt för att fly undan en verklighet hon inte mäktar med. Under produktionens process framstår även en graviditet och ännu en betydelse öppnas upp. Kanske den viktigaste. Livet vill leva och kraften av det skapar ännu en dimension i Sofiahemmet. Vi följer en inre existentiell dialog där strävan efter kommunikation och intern samstämmighet skaver mot behovet av uppror. Kraften som alltmer påtagligt växer i magen påminner om att livet envisas med att fortsätta, och att skapa hopp även i svåra tider.

Sofia Castro är dansaren och koreografen som beslutsamt axlar rollen som uppstickare inomflamencon. Med gränsöverskridande samarbeten och med känsla för förnyelse aktualiserar hon flamenconmed banbrytande rytmer och hårda klackstamp. Det här får henne att upplevas både som provokativ och nyskapande. En frisk röst i ett annars traditionellt fält.  

Jacob Hellner är kompositör och producent som likt Sofia rör sig otvunget mellan olika stilar. Verksam inom allt från metal och electronica till film och dans.