SITE utlyser extra sommarresidens 5 juli – 8 augusti 2021

posted in: Aktuellt | 0

***scroll down for English***

ALLA PLATSER ÄR NU FYLLDA! ANSÖKAN STÄNGD.

ALL RESIDENCIES ARE FULL. APPLICATION CLOSED.

Residenset vänder sig till professionella konstnärer och grupper från alla konstnärliga discipliner, som är i behov av dansstudio eller blackbox för produktion och research under sommaren 2021.

Vi erbjuder kostnadsfri tid SITEs lokaler i Telestaden, Farsta, Stockholm.

Här hittar du specifikation av lokalerna: https://sitesweden.se/black-box-och-studios/ 

SITE sommarresidens 2021 innehåller:

  • Fri studiotid under en sammanhängande period, från en vecka och uppåt, under perioden 5 juli – 8 augusti 2021. Ej utspridda dagar.
  • Tillgång till skrivbordsplats, mötesrum, delat kök/matsal, omklädningsrum med dusch, wifi.

Residenset omfattar inte arvoden, reskostnader, teknisk support eller andra produktionsmedel. SITE har begränsat med personal på plats under sommaren.

Urval sker enligt principen först-till-kvarn och så att lokalerna används maximalt.

Besked lämnas inom en vecka från det att er ansökan inkommit SITE.

Tiderna fördelas tills det är fullbokat i lokalerna.

Ansökan görs snarast till info@sitesweden.se innehållande:

-namn på sökande och antal medverkande.

-kort beskrivning av projektet/arbetet, max 1000 tecken

-beskrivning av era lokalbehov och önskade tidsperioder. Ange även om datumen är flexibla eller fastlagda, samt eventuell prioritering mellan lokaler och tidsperioder.

Frågor och mer information? Kontakta

Emelie Johansson, projektledare SITE, tel 070 – 471 23 85

SITE sommarresidens 2021 genomförs med stöd av Kulturrådet.

SITE Open Call: extra summer residencies July 5th – August 8th 2021

The residencies are open to professional artists, groups and individuals, in need of working space in a dance studio or Blackbox for production and/or research work during summer 2021.

We offer working spaces free of cost in our studios and Blackbox at SITE, Telestaden, Farsta, Stockholm. Here you find details about the spaces https://sitesweden.se/black-box-och-studios/

SITE summer residencies 2021 include:

  • Free studio time for a continuous period, from one week and more, during the period July 5th – August 8th 2021. Not single days spread out.
  • Access to office, meeting rooms, kitchen/lounge, changing rooms with showers and wi-fi.

Please note that the residency does not include fees, travel costs technical support or other resources. SITE has a limited staff present during summer.

Selection, if needed, is done on a first come basis and to maximize the use of the spaces.

We will answer within one week from that the application is received by SITE.

The time periods will be distributed until the spaces are fully booked.

Applications should be sent to info@sitesweden.se and include:

-name(s) of applicant(s) and number of persons in the group.

-short description of your project/work, max 1000 char.

-describe your needs of space(s) and possible time periods, if the periods are set or flexible, and your priorities between the spaces and/or time periods.

Questions and more information? Please contact:

Emelie Johansson, Project Manager, SITE, +46(0)70 – 471 23 85

SITE extra summer residencies 2021 are supported by The Swedish Arts Council.