SITE växlar upp arbetet mot rasism och för ökad mångfald

posted in: Aktuellt | 0
Utsikt från SITE. Foto Emelie Johansson.

Efter ett initiativ från residenskonstnärerna på SITE under våren 2020 har SITE utarbetat en handlingsplan mot rasism och för ökad mångfald i verksamheten.

SITE:s styrelse, anställda och residenskonstnärer hade en workshop med Anna Adeniji i oktober 2020 och har därefter arbetat med att formulera en handlingsplan som ska ingå i kommande verksamhetsplaner och ligga till grund för SITEs utveckling. Planen finns att läsa i sin helhet på hemsidan här.

Stort tack till alla konstnärer, styrelse och till Anna Adeniji som drivit på och stöttat oss i arbetet!