Stort tack Bo!

posted in: Aktuellt | 0

SITE styrelse och personal sänder ett stort TACK till avgående ordförande Bo Andér, som varit styrelsens ordförande i 9 år. Under de åren har SITE utvecklats och bland annat flyttat till ett nytt, stort produktionshus i Farsta. Ett arbete där Bos kompetens och engagemang varit helt avgörande för en fantastisk resa och process!