Tack till BodyCartography Project!

posted in: Aktuellt | 0
Foto: Maria Lothe.

Den 23-24 september presenterade BodyCartography Project sitt performativa verk RESISTING EXTINCTION utomhus i den vackra skogen Talludden i Sköndal. BodyCartography Project deltog som konstnärer i SITE:s nordiska residens, vilket sköts upp två gånger p.g.a. pandemin, men äntligen kunde genomföras från maj 2022.

Vi vill tacka teamet bestående av Olive Bieringa, Daniel Jeremiah Persson, Laressa Dickey, Oliver Connew, Maria Lothe, Sigrid Kittelsaa Vesaas, Otto Ramstad, Korina Kordova och Uma Ramstad. Och ett stort tack till alla som kom till Talludden för att uppleva föreställningen!

Hör gärna BodyCartography Project berätta om verk och praktik i SITE:s podcastserie KONST-VÄRK här.  
BodyCartography Projects residens genomförs med stöd från Nordisk Kulturkontakt.