Tina Eriksson Fredriksson och Lena Yngvesson deltar i mentorprogrammet NB8

posted in: Aktuellt | 0
Till vänster Tina Eriksson Fredriksson, foto privat. Till höger Lena Yngvesson, foto Tina Axelsson.

SITE är svensk samarbetspart i NB8 – Nordic Circle Mentoring Program, ett nordiskt-baltiskt mentorsprogram för producenter inom det fria scenkonstfältet. Under hösten 2022 valdes en ny grupp producenter in i programmet. Under våren startar årets program utanför Helsingfors med en kick-off där producenter från hela Norden och Baltikum deltar.

Hela listan på medverkande adepter och mentorer finns här.

De svenska deltagarna i årets omgång är Lena Yngvesson som adept och Tina Eriksson-Fredriksson som mentor.

Lena Yngvesson jobbar som producent på Claire Parsons Co. Hon har jobbat i dansvärlden sedan 2020 som dansare, danslärare, projektledare och producent. Lena är legitimerad danslärare och projektledare som har varit verksam som lärare främst inom gymnasieskola och universitet, med fleråriga internationella projekt. Hon har även producerat festivalen Tensta Dansar och Zebra Dans 20-årsjubileum.

– Det jag ser fram emot med att delta i mentorsprogrammet är att träffa andra producenter som jobbar internationellt och diskutera hur vi presenterar och synliggör konstnärsskap och projekt i en internationell kontext. Att hitta strategier för att skapa långsiktiga samarbeten som också är hållbara. Jag är intresserad av metoder för att skapa dynamiska processer inom ett kompani med en långsiktig vision. Att med stöd av dessa erfarna mentorer, skapa förutsättningar för att kontinuerligt verka inom ett fält som är i ständig rörelse.

Tina Eriksson Fredriksson arbetar på Riksteaterns dansavdelning som verksamhetsutvecklare och är nära involverad i utveckling av metoder och format kopplade till repertoar och arrangörspraktik. Tina ansvarar också för etablering och utveckling av regionala dansresidens runt om i Sverige. Dessa görs i nära samarbeten med arrangörer, producenter, kommuner, regioner och inte minst andra konstnärliga verksamheter. 

– Jag är i botten bildkonstnär och har arbetet med konst i det offentliga för Statens konstråd. Under många år var jag konstnärlig ledare för en scenkonstfestival vid NorrlandsOperan i Umeå vilket ledde mig till dansfältet. SITE är min förra arbetsplats och där var jag involverad i festivalen SITE/Specific samt det nordiska residensprogrammet och inte minst det aktuella mentorprogrammet. Så roligt att nu få återbesöka och vara en del av en verksamhet som jag alltid prisar högt!

– Jag ser fram emot att åter få träffa alla intressanta ock kloka deltagare i mentorprogrammet. Att bygga på och lära mig av deltagarna, såväl adepter som mentorer. Och därifrån gå vidare tillsammans i det par jag är en del av. Med förhoppning om att kunna dela med mig av kraft och energi samt relevanta erfarenheter och kontakter.