Utlysning: Residens för en koreograf/danskonstnär som vill arbeta tillsammans med en mentor

posted in: Aktuellt | 0
Foto Emelie Johansson.

***SCROLL DOWN FOR ENGLISH OR DOWNLOAD ENGLISH PDF BELOW***

SITE och MARC erbjuder ett residens för en koreograf/danskonstnär som får möjlighet att utveckla sin koreografiska praktik tillsammans med en konstnärlig mentor. Residenset äger rum hösten 2022 med två veckors arbete på respektive plats. Exakta datum planeras i samråd med konstnären, mentor och värdorganisationerna.

Residenset omfattar:

 • Studiotid: Totalt 2 veckor på SITE i Farsta, Stockholm, under antingen period 1 eller 2.
 • Period 1: vecka 33 – 35, 15 augusti – 4 september.
 • Period 2: vecka 48 – 50, 28 november – 18 december.
 • Samt 2 veckor på MARC i Knislinge, Skåne under november.
 • Arvode om 40 000 SEK till den deltagande konstnären och mentorn vardera, samt kostnader för resor och boende för en person.
 • En mindre summa för övriga produktionskostnader.
 • Publika aktiviteter utifrån deltagande konstnärs behov, t.ex. processvisning, konstnärssamtal.
 • Rådgivning och marknadsföring i SITE och MARCs nätverk.

Urval görs av SITE:s Konstnärliga råd och representanter från MARC och prioriterar konstnärer som:

 • Har börjat utveckla en egen konstnärlig praktik och önskar arbeta i dialog med en mentor.
 • Kan formulera sitt behov av mentorskap och vad hen önskar uppnå genom att arbeta med en mentor.

Såhär söker du:
Beskriv din konstnärliga bakgrund och praktik samt hur du önskar arbeta med en mentor.
Beskriv om möjligt önskade erfarenheter och/eller specialisering du önskar att din mentor ska ha. Texten får vara max en (1) A4 sida.
Bifoga även ditt CV.

Skicka din ansökan till info@sitesweden.se senast 30 mars 2022.
Besked ges senast 15 maj 2022.

Om SITE:
SITE är ett resurscentrum och en mötesplats för professionella konstnärer och producenter verksamma inom samtida scenkonst. Vi erbjuder repetitionslokaler, kontorsplatser, rådgivning och residens för konstnärligt produktionsarbete. SITE verkar för att långsiktigt stärka scenkonstens utveckling och produktionsvillkor utifrån konstnärernas behov och integritet. SITE finns sedan 2018 på Konstverket i Farsta – ett multidisciplinärt produktionshus som drivs av SITE och Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV.

Om MARC:
Milvus Artistic Research Center, MARC, är ett konstnärligt forskningscentrum och plattform för dialog mellan hantverk och innovation, teori och praktik samt kreativitet och kunskap genom undersökande metodik inom dans och koreografi. Organisationen etablerades 2013 som en konstnärsledd organisation baserad i Kivik, sydöstra Skåne. Studion/scenen vid MARC är avsedd som en samlingspunkt för kreativt skapande och delande av kunskap inom dans och koreografi.

www.milvusart.se


Open Call: Residency for a choreographer/dance artist and a mentor

SITE and MARC offers a residency for a choreographer/dance artist who will get the opportunity to develop their choreographic practice with an artistic mentor. The residency will take place during the autumn of 2022 with two weeks of work at each place. Exact dates will be planned in dialogue with the artist, the mentor and the hosting organizations.

The residency offers you:

 • Studio time: 2 weeks at SITE in Farsta, Stockholm, either during period 1 or 2.
 • Period 1: Week 33 – 35, August 15th – September 4th.
 • Period 2: Week 48 – 50, November 28th – December 18th
 • 2 weeks at MARC in Knislinge, Skåne during November.
 • A fee of 40 000 SEK to the participating artist and mentor each, together with travel and accommodation costs for one person.
 • A smaller fee for other production costs.
 • Public activities according to the participating artist’s needs, i.e., process showing, artist talk etc.
 • Guidance and marketing in SITE and MARC’s networks.

Selection is done by SITE Artistic Advisory Group and representatives of MARC and will prioritize artists who:

 • Have started to develop an artistic practice and would like to work in dialogue with a mentor.
 • Is able to formulate their need of mentorship and what they wish to accomplish by working with a mentor.

How to apply:
Describe your artistic background and practice along with how you will work with a mentor. If possible, describe the preferred experiences and/or special knowledge you wish for your mentor to have. The text may be maximum one (1) A4 page. Please also attach your CV.

Send your application to info@sitesweden.se by March 30th 2022 the latest.
Selection will be presented latest May 15th 2022.

About SITE

SITE is a production space for contemporary performing arts, focusing on dance. Together with Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV, we established Konstverket, a 3700 sqm interdisciplinary production house for Arts production in Farsta.  SITE works with professional emerging artists and develops projects that strengthen the field, as well as provide services such as studio, office, residencies and free guidance for young or developing performing artists to increase their skills in artistic production and management.

About MARC

As a research center Milvus Artistic Research Center (MARC) fosters a dialogue between craft and innovation, theory and practice, and creativity and knowledge through investigation in the field of performance. MARC was established in 2013 and invites artists throughout the year to participate in up to one-month artistic residencies at the center. In a former shoe factory in Knislinge, MARC offers an environment for artistic research outside the usual context of the big city. Through the residency program MARC provides a platform where performance practices, working modes, and methodologies are questioned and new work is created and shared between artists and audience.

www.milvusart.se