Utlysning: SITE Inkubator/Årsresidens för scenkonstnärer 2022 – 23

posted in: Aktuellt | 0
Foto Emelie Johansson.

***SCROLL DOWN FOR ENGLISH OR DOWNLOAD ENGLISH PDF BELOW***


SITE erbjuder ett antal residensplatser för scenkonstnärer som under ett års tid får en bas i våra lokaler i Farsta, samt stöd i att utveckla sin konstnärliga verksamhet och organisation.

I SITE Inkubator/Årsresidens får du:
• Arbetsplats på SITE: delat kontor med tillgång till mötesrum.
• Studiotid på SITE: förbokningsbara 7 dagar, samt eventuell ledig tid i studios med en veckas
varsel.
• Rådgivning och coachning från oss på SITE, individuellt och i grupp.
• Synliggörande av din verksamhet i SITEs kommunikationskanaler.
• Medverkande på SITE/Specific Festival 2023

Urval till platserna görs av SITEs Konstnärliga råd och prioriterar konstnärer som:
– Är på väg att etablera sig eller är i en utvecklingsfas i sin verksamhet.
– Har ett behov av coachning och en fysisk arbetsplats.
– Prioriterar att närvara på plats i Farsta och delta i SITEs verksamhet.

Så söker du:
Beskriv din konstnärliga bakgrund och verksamhet samt hur du vill använda ditt möjliga år på SITE. Du kan skicka in ansökan som text (max 1 A4 sida) eller spela in din presentation på film (max 4 minuter) och skicka en länk. Bifoga även ditt CV. Skicka din ansökan till info@sitesweden.se senast 13 mars 2022. Vid behov kommer vi att kalla till personlig intervju.

Besked ges senast 1 maj 2022.

Residensåret löper 1 september 2022 till 30 augusti 2023.


Open Call:
SITE Incubator/ One-Year-Residency for Artists

SITE offers a number of one-year-residencies to artists working in Performing Arts.
The residency includes both workspace at SITE in Farsta and support in developing your organizational and production management skills.

SITE Incubator/One-year-residency offers you:

  • Workspace at SITE: shared office with access to meeting rooms.
  • Studio at SITE: pre-bookable 7 days and available time in studios with one week notice.
  • Advice and coaching from SITE Staff, individually and in group sessions.
  • Promotion of your work through SITEs communication channels
  • Possibility to show your work at SITE/Specific Festival 2023

Selection is done by SITE Artistic Advisory Group with priority for artists who:

  • Are about to establish themselves in the field or in a development phase in their careers.
  • Are in need of coaching as well as a physical workspace.
  • Can and wish to be present at SITE in Farsta and engage in our activities.

How to apply:
Describe your artistic background and activities and how you want to use your possible year at SITE. You can write a text (maximum 1 A4 page) or send a filmed recording (maximum 4 minutes) by link. Please also provide your CV.

Send your application and CV to info@sitesweden.se before March 13th 2022.
If needed, we will invite you to a personal interview.
Selection will be presented latest May 1st 2022.

The residency year is from September 1st 2022 to August 30th 2023.