Utlysning: SITE Residens för samtida cirkus hösten 2022

posted in: Aktuellt | 0
Foto: Emelie Johansson

***SCROLL DOWN FOR ENGLISH OR DOWNLOAD ENGLISH PDF BELOW***

SITE erbjuder ett residens i Farsta, Stockholm, för en grupp eller konstellation av konstnärer som arbetar med samtida cirkus. Residenset kan sökas för ett specifikt projekt eller för konstnärligt utvecklingsarbete under hösten 2022.

Residenset innehåller:

 • Arbetsplats i form av tid i SITE Blackbox, totalt 3 veckor under antingen period 1 eller 2. Period 1: vecka 33 – 36, 15 augusti – 11 september.
  Period 2: vecka 48 – 50, 28 november – 18 december.
 • Publika aktiviteter utefter gruppens önskemål, 2-3 händelser.
 • Produktionsmedel om 150 000 SEK att disponera för arvoden, reskostnader, boende m.m. enligt gruppens önskemål.
 • Teknisk support från SITE.
 • Tillgång till kontor, mötesrum och rådgivning från SITE under residensperioden.

OBS: SITE Blackbox är 14 x 19 meter med 6 meter i takhöjd. Fullständig specifikation finns här

Urval görs av SITEs Konstnärliga råd och prioriterar ansökningar som:

 • Syftar till att utveckla samtida cirkus som konstform.
 • Arbetar med discipliner som är möjliga att utföra i SITEs Blackbox.


Så här söker du:
Beskriv vad ni vill arbeta med, vilka discipliner som ingår och vilka som ska medverka.
Texten får vara max två (2) A4 sidor.
Bifoga även cv för upphovspersonerna i gruppen.

Skicka din ansökan till info@sitesweden.se senast 30 mars 2022.
Besked ges senast 15 maj 2022.


Open Call: SITE residency for contemporary circus autumn 2022

SITE offers a residency in Farsta, Stockholm, for a group or constellation of artists working within the field of contemporary circus. The residency can be applied for a specific project or for artistic development during during the autumn of 2022.  

SITE offers you:

 • Workspace in SITE Blackbox, a total of 3 weeks, either during period 1 or 2.
 • Period 1: Week 33 – 36, August 15th – September 11th.
 • Period 2: Week 48 – 50, November 28th – December 18th.
 • Public activities planned according to the groups wishes, 2-3 events.
 • Means of production of 150 000 SEK to dispose on artistic fees, travel costs, accommodation etc. according to the groups wishes.
 • Technical support from SITE.
 • Access to office spaces, meeting rooms and guidance from SITE during the residency period.

Please note: SITE Blackbox is 14 x 19 meters with 6 meters ceiling height. Full floor plan and specification can be found here.

Selection is done by SITE Artistic Advisory Group with a priority for artists who:

 • Aims to develop contemporary circus as an art form.
 • Works with disciplines which can be performed in SITE Blackbox.

How to apply:

Describe what you would like to work with, which disciplines are included and who will participate. The text may be maximum of two (2) A4 pages.

Please also attach a CV for each person in the group.

Send your application to info@sitesweden.se before March 30th 2022.
Selection will be presented latest May 15th  2022.

Om SITE:
SITE är ett resurscentrum och en mötesplats för professionella konstnärer och producenter verksamma inom samtida scenkonst. Vi erbjuder repetitionslokaler, kontorsplatser, rådgivning och residens för konstnärligt produktionsarbete. SITE verkar för att långsiktigt stärka scenkonstens utveckling och produktionsvillkor utifrån konstnärernas behov och integritet. SITE finns sedan 2018 på Konstverket i Farsta – ett multidisciplinärt produktionshus som drivs av SITE och Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV.