Fatih Okan är kommunikatör. Han har jobbat på stora och små verksamheter, såsom en internationell reklambyrå i London, till en liten kvinnoförening i Tensta. Denna bredd har gett Fatih insikt kring samhället i stort, förståelse för olika målgrupper och hur en bäst når dem. Han strävar alltid efter att skapa tydlig och inspirerande kommunikation som är inkluderande och representativ.

Kontakta Fatih