PeO Sander Foto: Carl Hägnefors Sander

PeO Sander har sedan slutet av -70-talet varit verksam som producent på scenkonstorganisationer, projektledare, lektor i Scenkonstproduktion (på DI, STDH, SKH) med fokus på organisering, planering, resurser, chef-, ledar-, och medarbetarskap i en konstnärlig miljö. Han har som frilansande konsult arbetat i trettiotalet scenkonstorganisationer av varierande storlek. PeO är van att leda utvecklingsarbeten och utbildningar i olika miljöer med skilda förutsättningar och gruppsammansättningar.