Ulrika Berg

Ulrika Berg arbetar inom dans- och koreografi-fältet med Stockholm som bas. I sitt arbete som dansare ingår hon ofta i nära konstnärliga samarbeten, i både egna och andras projekt. Sedan 2015 är hon lektor i dans på DOCH/Stockholms Konstnärliga Högskola. Ulrika är nytillträdd i SITE styrelse (2019).

Kontakta Ulrika