Öppna dansklasser på SITE med Rebecka Berchtold

posted in: Aktuellt | 0

Den 27-30 maj kl. 10:00-11:30 ger Rebecka Berchtold morgonklasser på SITE som en del av hennes studioresidens. Klasserna är gratis och vänder sig till professionella dansare. 

Föranmälan via: rebecka.berchtold@gmail.com
Ta gärna med inomhusskor.

Foto och collage av Rebecka Berchtold.  

Under dessa morgonklasser kommer vi att springa i cirklar tillsammans. Vi kommer sätta fart och sedan övergå från att springa till att dansa. Dessa morgonklasser består till stor del av improvisation/öppen form men vi kommer också att träna känslighet för kroppsliga sensationer inom ramen för satt/förutbestämd dans. Under klasserna kommer vi att förhålla oss till en satt/förutbestämd dans som ett område att röra sig i relation till snarare än ett original att perfekt efterlikna.

Morgonklasserna är del av projektet innanför som utforskar dansklasser som metod, format och koreografi.

Visa inlägg

Rebecka Berchtold är residenskonstnär på SITE 2022-2024. Rebecka arbetar med dans och koreografi och hennes huvudsakliga träningsbakgrund är inom samtida dans. Hennes arbete utgår från utövares perspektiv och vill producera en upplevelsebaserad diskurs. Med dessa intressen producerar hon 5678 som är en podcast om dansträning och driver projektet innanför. Rebecka har arbetat med koreografer såsom Cristina Caprioli, Martin Forsberg, or/eller, Stina Nyberg, Ioannis Mandafounis och Ludvig Daae. Åren 2019-2022 arbetade hon som dansare med kompaniet Norrdans i Härnösand och sedan 2022 arbetar hon frilans med Stockholm som bas.