Rebecka Berchtold driver danspodden 5678

posted in: Aktuellt | 0

5678 är en podcast om dansträning där Rebecka Berchtold samtalar med inbjudna gäster från dans- och koreografifältet. 5678 innehåller bland annat samtal om sinnlighet med Jeanine Durning, välmående med David Norsworthy, digitalisering med Robin Jonsson, att hitta nya anledningar att dansa med Yared Tilahun Cederlund, mentorskap med Isaac Spencer och disciplin med Tilman O Donnell. 

5678 utgår ifrån dansträning som ett sätt att prata om dans från utövares perspektiv, 5678 vill betona dans som upplevelse och kunskapsområde som kan lära oss något om vårt varande i världen. I dagsläget har 21 avsnitt publicerats och finns tillgängliga på SoundCloudiTunes och Spotify. In och lyssna nu! Läs mer om Rebecka Berchtold här